دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۸/۳
ميز خدمت حوزه رياست
 مديريت بازرسي ،ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات
 
 رديف
 عنوان خدمت
 فرآيند خدمت
 مستندات مورد نياز
 مسئول ارائه خدمت
 1  پاسخگويي به شكايات
 فرآيند
 مستندات  
 2  بازرسي  فرآيند
 مستندات  
 3  ارزيابي عملكرد سالانه دستگاه
 فرآيند
 مستندات  
 4
ارزيابي عملكرد سالانه كاركنان و مديران غير هيات علمي
 فرآيند
 مستندات  
 
 
دبيرخانه هيات اجرائي جذب هيات علمي
 
 رديف
 عنوان خدمت
 فرآيند خدمت
 مستندات مورد نياز
 مسئول ارائه خدمت
 1
جذب اعضاي هيأت علمي
 فرآيند
 مستندات  
 
     
 
 
 مديريت آمار و فناوري اطلاعات
 
 رديف
 عنوان خدمت
 فرآيند خدمت
 مستندات مورد نياز
 مسئول ارائه خدمت
1
 پاسخگويي به درخواست هاي آماري برون سازماني
 فرآيند
 مستندات  
2
  پاسخگويي به درخواست هاي آماري درون سازماني  فرآيند
 مستندات  
3
 ثبت اطلاعات در سامانه سيناسا به صورت ماهيانه
 فرآيند
 مستندات  
4
ثبت اطلاعات در سامانه سيناسا به صورت ساليانه
 فرآيند
 مستندات  
5
 چاپ نشريه بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه
 فرآيند
 مستندات  
6
 چاپ نشريه مراكز بهداشتي و درماني تحت پوشش دانشگاه  فرآيند
 مستندات  
7
 به روز رساني اطلاعات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 فرآيند  مستندات  
8
   درخواست خريد نرم افزار  فرآيند
 مستندات  
9
  درخواست خريد سخت افزار  فرآيند  مستندات
 
10
 اصلاح خرابي نرم افزاري و سخت افزاري كامپيوتر  فرآيند
 مستندات  
11
 توسعه شبكه هاي كامپيوتري  فرآيند
 مستندات  
12
 بررسي قطعي شبكه رايانه اي  فرآيند
 مستندات  
13
  ارتقاء نرم افزارهاي موجود  فرآيند
 مستندات  
14
 فرآيند مربوط به مشكلات ويروسي شدن سيستم ها  فرآيند
 مستندات  
15
 خريد و نصب سرورهاي جديد  فرآيند
 مستندات  
16
 تعريف كاربر در اتوماسيون اداري  فرآيند
 مستندات  
17
 تعريف اكانت اينترنت جهت كاركنان و اساتيد  فرآيند
 مستندات  
18
 تعريف اكانت اينترنت جهت دانشجويان  فرآيند
 مستندات  
19
 تعريف ايميل جهت كاركنان و اساتيد  فرآيند
 مستندات  
20
 ايجاد فرم اداري در اتوماسيون اداري  فرآيند
 مستندات  
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/07
تعداد بازدید:
4908
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-